FORLAGET UDENFOR UDGIVER Med egne ord – 14 kvinders beretninger om seksuelle overgreb D. 23. MARTS 2018

Med egne ord er hverken en fagbog eller håndbog – der er ingen opskrift på, hvordan man overlever seksuelle overgreb i barndommen eller voldtægt. Med egne ord samler derimod personlige udtryk fra 14 kvinder, der frit beretter om deres oplevelser – og de overlevelsesstrategier, der har været tilgængelige for dem.

Bidragydernes stærke og meget forskellige beretninger om overgreb er blevet til på skriveworkshops hen over vinteren 2016-17. Overgreb defineres bredt – fra ’gråzoner’ over daterape til misbrug i barndommen. Teksterne spænder formmæssigt fra novelle og fortælling over brev og fragmenter til digte og spoken word-poesi. Antologien rummer en bred aldersgruppe af kvinder – flere forskellige slags oplevelser med overgreb – og mange forskellige måder at skrive de traumatiserende oplevelser frem på.

Intentionen er at bidrage til en nuanceret debat om seksuelle overgreb og samtidig bryde tabuet. Eller tabuerne – der er stadig adskillige.

Tovholderne og redaktørerne bag projektet er forfatterne Iben Claces og Karen Marie Edelfeldt.

Projektet er støttet økonomisk af Offerfonden.

HERUNDER KAN DU HØRE EN AF KVINDERNE FORTÆLLE OM SINE OPLEVELSER MED OVERGREB – OG OM PROJEKTET: